Stiftet 1911

Carnegies Belønningsfond for Heltemod

Menu

Kenn Sølvkær Jensen - politiassistent

Belønnet med 20.000 kr. for udvist heltemod

Søndag den 13. oktober 2003 kl. ca. 03.40 modtog alarmcentralen i Århus anmeldelse om brand i en 18 fods motorbåd på Borre Sø. Der var angiveligt fire personer ombord i båden.

Politiassistent Kenn Sølvkær Jensen og Politiassistent Anton Flou henvendte sig i denne forbindelse til en privat beboer i området – Palle Grønne Nielsen – som de vidste havde en motorbåd. Medens Palle Grønne Nielsen gjorde sig klar til afgang, klargjorde de to politiassistenter båden, således at man hurtig var klar til afgang.

Kl. 03.59 var patruljen fremme ved den brændende båd. Båden var på dette tidspunkt omspændt af flammer, og der var en del røg, hvilket sammen med mørket og regnen og den kraftige blæst gjorde det vanskeligt at manøvrere i området. Den brændende båd var på dette tidspunkt ca. 25 m fra land, hvor vanddybden var 8-10 m.

Der var to mænd ved båden, idet de øvrige to var svømmet mod land. De to personer, der var blevet ved båden klamrede sig til rælingen, henholdsvis i stævnen og langs siden.

Palle Grønne Nielsen vendte båden og bakkede hen mod den brændende båd, og politipersonalet, der befandt sig i bådens agterstavn, forsøgte at kaste liner/fendere ud til de nødstedte. Da redningsfartøjet var ca. 10 m fra den brændende båd, slap de nødstedte taget i båden og forsøgte at svømme hen mod redningsfartøjet. Den ene kom nærmere på redningsbåden, men angiveligt på grund af propelstrømmen kom han en smule ud af kurs. Den anden forsvandt.

På dette tidspunkt kom Palle Grønne Nielsen ud fra kahytten og bemærkede, at den førstnævnte person var ca. ½ m under vandet, hvorfor kan straks kastede sig i vandet. Det lykkedes ham at få fat i den nødstedte. Herpå sprang politiassistent Kenn Sølvkær Jensen også i vandet, og hjalp til med at bjærge ham hen til agterenden, hvor den nødstedte blev bjærget op i båden.

Palle Grønne Nielsen og politiassistent Anton Flou foretog herpå førstehjælp, medens politiassistent Kenn Sølvkær Jensen svømmede hen til det sted, hvor den anden nødstedte var forsvundet og foretog søgning i såvel vandoverfladen som under vandet. Belysnings- og vejrforholdene var på dette tidspunkt så besværlige, at det ikke var muligt visuelt at se andre personer – det var alene muligt at føle efter, om man kunne få kontakt.

Det lykkedes ikke at finde den pågældende nødstedte, og da det var tydeligt for de ombordværende, at Kenn Sølvkær Jensens bevægelser blev tunge og langsomme, blev han kaldt ombord igen.

Efterfølgende foretog patruljen rundering i nærområdet, indtil Falck ankom med en båd og overtog eftersøgningen.