Stiftet 1911

Carnegies Belønningsfond for Heltemod

Menu

Sofus Ole Frederik Mikael Nielsen - 29 år

Belønnet med 15.000 kr. for udvist heltemod

Den 10. december 2004 blev Kasper Quist og Sofus Nielsen underrettet om, at en 27 fods fiskekutter med 3 personer ombord var i havsnød i farvandet ud for Uummannaq. Den nødstedte fiskekutter havde motorstop og tog vand ind fra et hul i skroget, samtidig med at lænsepumpen var uvirksom. De nødstedte havde ikke redningsudstyr ombord.

Det var mørkt og meget dårligt vejr med snefald og blæst af stormende kulingstyrke, og der var ingen større kuttere i området. På grund af vejret var det ikke muligt for kommunefogden i Niaqornat at sejle ud med sin kutter, ligesom Air Greenland Uummannaq ikke kunne flyve.

Kasper Quist og Sofus Nielsen sejlede ud i en 15 fods åben jolle for at komme til undsætning. Kasper Quist og Sofus Nielsen sejlede ca. 15 sømil (ca. 28 km) igennem isfyldt farvand og meget kraftig søgang, uanset at jollens projektørlys var gået ud kort efter afsejlingen.

Kasper Quist og Sofus Nielsen nåede som de første frem til den nødstedte fiskekutter, og gik straks i gang med at assistere kutterens besætning, herunder med at bugsere kutteren i sikkerhed.