Stiftet 1911

Carnegies Belønningsfond for Heltemod

Menu

Cecilie Gyldendal Rasmussen

Belønnet med 15.000 kr. for udvist heltemod

Den 11. februar 2011 sejlede en dragebåd tilhørende Lundby Efterskole ud fra Præstø havn med 2 lærere og 13 elever for at gennemføre en sejlads på Præstø Fjord som led i skolens idrætsundervisning og som led i en udtagelse af elever til et dragebådsstævne i Rostock senere på året.

Efter 22 minutters sejlads kæntrede dragebåden under et drej, så alle ombordværende faldt i vandet, og båden flød med bunden opad. Efter kort tid i vandet begyndte både elever og lærere at svømme i land, men på grund af meget koldt vand blev de alle underafkølede, og det lykkedes ikke alle at svømme ind. En af lærerne vendte om for at hjælpe en elev, der var meget afkræftet, og som det tilsyneladende ikke var muligt at komme i kontakt med. Eleven blev hjulpet hen til den kæntrede båd, hvor både eleven og læreren kom op at sidde på kølen. Derefter forsvandt læreren.

Det lykkedes efter overordentlige anstrengelser i iskoldt vand for nogle elever at svømme ind til land og derefter løbe efter hjælp og slå alarm, mens andre stadig kæmpede for at komme ind til land. På baggrund af oplysninger fra de to elever, der først klarede at komme ind og tilkalde hjælp, blev en omfattende redningsaktion iværksat. Alle elever og den ene lærer blev reddet, nogle i overordentlig kritisk tilstand på grund af ekstrem underafkøling. Den anden lærer omkom.

I forbindelse med kæntringsulykken udførte Cecilie Gyldendal Rasmussen en heltemodig handling for at redde menneskeliv, idet hun udsatte sig for - yderligere - fare ved at bjærge en anden elev, der var bevidstløs, op på en isflage og blive på stedet, mens hun forsøgte at påkalde opmærksomhed fra redningsmandskab i helikoptere og redningsbåde ved at vifte med sin gummistøvle. Det lykkedes på denne måde Cecilie at få kontakt med personer i en båd, som kom til undsætning og bjærgede dem begge i land.