Stiftet 1911

Carnegies Belønningsfond for Heltemod

Menu

Tommy Anders Hermansen

Belønnet med 15.000 kr. for udvist heltemod

Den 14. december 2010 udbrød brand i en sidebygning på Forsorgshjemmet i Esbjerg. Tommy Anders Hermansen, som var på arbejde på hjemmet, blev alarmeret af en beboer, hvorefter han tilkaldte den sovende bagvagt og begav sig til brandstedet. Han konstaterede, at det brændte på 1. sal i tilbygningen, hvor der er 6 værelser, som alle var beboede. Der var kraftig røg på gangen, og det brændte med stærk varmeudvikling hos den beboer, der havde alarmeret ham. Han fik de øvrige 5 beboere vækket og hjulpet ud af bygningen, men to af beboerne løb uafhængigt af hinanden tilbage i gangen. Tommy Anders Hermansen hentede dem i to omgange ud af bygningen, og røgen var nu så tæt, at han måtte ned i 90 cm højde for at orientere sig. Da alle beboere var ude af bygningen, vendte han tilbage til brandstedet, hvor han konstaterede, at ilden var så voldsom, at han ikke kunne foretage slukning.

I forbindelse med branden foretog Tommy Anders Hermansen en heltemodig handling for at redde menneskeliv, idet han udsatte sig for fare ved i flere omgange at trænge ind i den brændende og røgfyldte bygning for at vække de sovende beboere og bringe dem ud.