Stiftet 1911

Carnegies Belønningsfond for Heltemod

Menu

Rasmus Bjørn Nielsen

Belønnet med medalje og 15.000 kr. for udvist heltemod

Søndag den 19. maj 2013 afvikledes den årligt tilbagevendende ”Øl-stafet” fra Snekkersten til Kronborg Slot. Under afviklingen indtraf en episode, hvor en ung mand – Tim Kring – forcerede hegnet ind til baneterrænet og af uoplyste årsager klatrede op på taget af et Kystbanetog, som holdt stille. Under opholdet hér blev Tim Kring gennem en lysbue ramt af spændingen på 25.000 volt fra togets køreledning og faldt om på togets tagflade med ild i beklædningen.

Dette så Rasmus Bjørn Nielsen sammen med tre andre venner, hvorefter Rasmus uden hensyntagen til egen sikkerhed klatrede op på togets tagflade via kabelforbindelser og boggiedækning. Rasmus rullede den tilskadekomne ud over tagkanten, hvor der stod flere personer klar til at gribe den tilskadekomne.

Samtidig med, at tilskadekomne blev grebet, rettede Rasmus sig lidt op med den følge, at han selv blev ramt af lysbuen, dvs. en spænding på 25.000 volt, og faldt de fire meter ned, hvor han ramte sporterrænet med hovedet og overkroppen først. Rasmus var kortvarig bevidstløs, mistede umiddelbart synet og var stærkt forvirret. Rasmus’ handling havde medført 2. grads forbrændinger over størstedelen af kroppen, hvor særligt ansigtet var forbrændt, og huden sad løs.