Stiftet 1911

Carnegies Belønningsfond for Heltemod

Menu

Henrik Mathiesen

Belønnet med medalje og 20.000 kr.

Den 23. marts 2017 ankom Henrik Mathiesen sammen med sine forældre til en gård i Hjortkær, som de ejer i fællesskab. De så straks, at en port i staldens gavl stod åben, og at ca. 25 kvier samt en tyr var løbet ud. Desuden var der en tilskuerflok på ca. 25 mennesker, heriblandt børn.

Henrik Mathiesen gik sammen med sine forældre mod flokken af kvæg, og det lykkedes at få gennet alle ind i stalden igen.

Pludselig vendte tyren dog om og begyndte at stange Henrik Mathiesens far, så han faldt. Faderen forsøgte at komme på benene igen, men tyren angreb gentagne gange. Henrik Mathiesen hørte inde fra stalden tilskuernes råb, og uden tanke på sin egen sikkerhed løb han straks ud til tyren og lagde armene omkring denne samtidig med, at han sparkede. Imens lykkedes det hans far at kravle i sikkerhed. Henrik Mathiesen løb herefter tilbage til stalden og hentede en såkaldt minilæsser, og det lykkedes ham med minilæsseren at få tyren skubbet tilbage i stalden og derefter lukket porten.

Henrik Mathiesens far pådrog sig under episoden en del fysiske skader, herunder flere brækkede rygtapper, et bøjet ribben samt muskelskader.