Stiftet 1911

Carnegies Belønningsfond for Heltemod

Menu

Rasmus Vincents

Belønnet med 10.000 kr. af Komitéen til forebyggelse af ulykker og belønning af redningshandlinger

Den 22. juni 2017 befandt Rasmus Vincents sig i sin rendegraver syd for afkørsel 38 på Vestmotorvejen, hvor han i forbindelse med et vejarbejde skulle flytte en container. Kl. 14.13 kørte en lastbil ind i autoværnet i den modsatte vejbane, og chaufføren mistede herredømmet over lastbilen. Lastbilen krydsede vejbanerne og skubbede en container foran sig og endte hængende ud over en jernbanebro. Forenden af lastbilen hvilede på den flyttede container, mens bagendens venstre hjul hvilede på jernbanebroen med fare for nedstyrtning. Chaufføren af lastbilen befandt sig fortsat i førerhuset af lastbilen flere meter over jorden.

Trods fare for stød pga. strømspænding i køreledningerne, der endnu ikke var jordet, rakte Rasmus Vincents skovlen på sin rendegraver ud til lastbilens førerhus, således at lastbilchaufføren kunne kravle ud på skovlen og dermed komme i sikkerhed på jorden.