Stiftet 1911

Carnegies Belønningsfond for Heltemod

Menu

Knud Andersen, Anders Christian Thomsen, Ulrich Korsgaard Thomsen, Erik Andersen og Nicolai Rimmer Olesen

Belønnet med medalje og 25.000 kr.

Søndag den 9. februar 2020

De fem indstillede er deltidsansat til at udføre redningsopgaver til søs. De mødte med den største selvfølgelighed op, da de blev alarmeret af redningsstationens leder, som havde modtaget en alarm fra Søværnets Operative Kommando (SOK). To personer – mor og søn – var i fare i havet ud for molen i Vorupør. De fem mænd hastede alle til redningsstationen og iførte sig deres flydedragter, hvorefter de begav sig ud på molen langs den wire, der er sat op som en slags gelænder på det meste af molen. Det var stormvejr med meget store bølger, som slog ind over den glatte mole med farlige stenblokke i hver side.

Sammen fik de både drengen og moderen reddet op på molen og fik dem bragt ind til land. Her blev de efter et tjek af lægen på den tilkaldte redningshelikopter kørt med ambulance til Thisted Sygehus, hvorfra de senere samme dag blev udskrevet.