Stiftet 1911

Carnegies Belønningsfond for Heltemod

Menu

Historie

Carnegies Belønningsfond for Heltemod er stiftet af Andrew Carnegie den 30. december 1911.

Andrew Carnegie er født i 1835 i byen Dunfermline i Skotland. I 1848 udvandrede hans forældre med ham og hans yngre bror til USA med så tomme lommer, at de måtte låne de sidste 20 pund til overfarten. Andrew Carnegies første job i USA var på en bomuldsfabrik, men med flid, hårdt arbejde og evne til at udnytte de muligheder, industrialiseringen gav, skabte han et imperium i stålindustrien, som gjorde ham til et af de rigeste mennesker i USA.

He who dies rich, dies disgraced

Andrew Carnegie havde en stærk tro på, at de, som klarer sig godt i livet, har pligt til at give tilbage til samfundet og bruge rigdommen til gode formål. Han opbyggede i løbet af sit liv et netværk af organisationer, som stadig arbejder for fremme af fred og international forståelse, for at styrke demokratiet og for en række velgørende og sociale formål. Han citeres ofte for at have sagt, at den, der dør rig, dør vanæret. Han levede i overensstemmelse med det og donerede hele sin formue til de organisationer, han havde skabt.

Heltefondene

I 1904 etablerede Andrew Carnegie "Carnegie Hero Fund Commission" med det dobbelte formål at anerkende de mennesker, som udfører heroiske handlinger i det daglige liv i USA og Canada, og yde økonomisk hjælp til de personer, som kommer alvorligt til skade, eller til efterladte til den, der har udført redningshandling.

Carnegie Dunfermline & Hero Fund Trust (UK) er stiftet i 2008, og i årene derefter fulgte en række europæiske heltefonde.