Stiftet 1911

Carnegies Belønningsfond for Heltemod

Menu

Indstil en helt

Kender du en person, som bør belønnes for heltemodig indsats?

Download skema til indstilling

Udskriv skemaet, udfyld det og send det til os. Det vil være en fordel også at vedsende materiale, der kan belyse sagen, for eksempel avisartikler. Send skemaet til:

Carnegiefonden
Civilstyrelsen
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg

Kriterier for tildeling af belønning for heltemod

Det er fondens formål at belønne personer, som udfører heltemodige handlinger for at redde menneskeliv. Det helt grundlæggende kriterium er, at den, som udfører redningshandlingen, har bragt sig selv i fare for at redde en anden.

Den heltemodige handling skal være sket i Danmark, i Grønland, på Færøerne, på dansk søterritorium eller på et dansk skib i internationalt farvand.

Bestyrelsen i Carnegies Belønningsfond er samtidig bestyrelse i en komite til forebyggelse af ulykker og til belønning af redningshandlinger. Komiteen kan belønne personer, som ved en snarrådig og beslutsom handling redder menneskeliv.

Tidligere års helte

Fonden er i øjeblikket i gang med at aflevere arkivet til Rigsarkivet. Fonden har derfor ikke længere mulighed for at fremsende kopi af resuméer vedr. heltegerninger fra perioden før 2002. Så snart alt er overdraget til Rigsarkivet, vil det blive annonceret her på hjemmesiden. Herefter vil man kunne rekvirere resuméer fra Rigsarkivet.