Stiftet 1911

Carnegies Belønningsfond for Heltemod

Menu

Om fonden

Carnegies Belønnningsfond for Heltemod blev stiftet i 1911 og arbejder i følge fondens fundats. Bestyrelsen for Carnegies Belønningsfond for Heltemod består af en formand og tre medlemmer.

Formand:
Direktør Lene Volke Roesen

Bestyrelsesmedlemmer:
Kabinetssekretær Henning Fode og fhv. vicedirektør stiftamtmand Torben Sørensen. Det 3. bestyrelsesmedlem vil blive udpeget af Udenrigsministeriet.

Sekretær:
Betina Holm

Carnegiefonden
Civilstyrelsen
Toldboden 2, 2. sal
8800 Viborg
e-mail: info@heltemod.dk